การลงทะเบียนการรับประกันสินค้า

เพื่อให้แน่ใจว่าเราสามารถให้การรับประกันของคุณแก่คุณได้ กรุณาลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณทางออนไลน์ ผลิตภัณฑ์ใดๆที่ซื้อจากผู้จัดจำหน่ายที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตซึ่งขายสินค้านอกพื้นที่ของพวกเขาการรับประกันจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ