Informácie o spracovaní nástroja

CNC sústruh má pracovnú kapacitu 540 mm na dĺžku a 360 mm v priemere, čo zachováva kontrolovateľnú presnosť v rozmedzí 0,015 mm pre puzdro, vreteno a svorky. CNC stroje si zachovávajú nielen jednotné identické veľkosti, ale aj konzistentnú kvalitu jednotlivých dielov.

CNC sústruh má malú veľkosť s veľkým výkonom, obrába surovinu na ventil a vstup. Nielen, že stroj vyrába presné a konzistentné diely rovnakej veľkosti, ale tiež robí komponenty bez starostí o údržbu.

Micro Diameter Grinder mechanicky brúsi veľkosť priemeru rotora s presnosťou a kontroluje hladkosť povrchu do 0,6 s, čo predlžuje životnosť ložísk.

1500 mm * 200 mm Presné CNC mechanické centrum sa používa na zníženie hluku kolesa a na zlepšenie presnosti zubov kolesa pri koordinácii s iným zubom kolesa počas prenosu. Zároveň rozširuje krútiaci moment na najvyšší výkon a silu.