Registrácia záruky na produkt

Aby sme sa uistili, že môžeme rešpektovať vašu záruku. Zaregistrujte svoj produkt online. Na všetky produkty zakúpené od neautorizovaných distribútorov alebo autorizovaných distribútorov, ktorí predali položku mimo ich územia, sa záruka automaticky ruší.