Registrácia aplikácie autorizovaného distribútora pre hlavné pneumatické zariadenia Palm