רישום אחריות מוצר

כדי להבטיח שנוכל לכבד את האחריות שלך. נא לרשום את המוצר שלך באינטרנט. כל מוצר שנרכש ממפיצים לא מורשים או מפיצים מורשים שמכרו את הפריט מחוץ לטריטוריות שלהם, האחריות תבוטל אוטומטית.