חלקי חילוף

חלקי חילוף פניאומטיים מאסטר פאלם לדגמים שונים.

*חלקים מתכלים, אינם זכאים לאחריות.