การลงทะเบียนแอปพลิเคชันตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ Master Palm PNEUMATIC