Pendaftaran waranti produk

Untuk memastikan bahawa kami boleh menghormati jaminan anda. Sila daftar produk anda dalam talian. Mana-mana produk yang dibeli daripada pengedar yang tidak dibenarkan atau pengedar yang sah yang telah menjual item di luar wilayah mereka, waranti secara automatik dibatalkan.